ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Αναπτυξιακός Νόμος

 

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης

Ποιότητας (ISO 9000, EFQM  κλπ.),

Τροφίμων (HACCP, ISO 22000, κλπ)

Καταλληλότητα Προιόντων για Επαφή με το Πόσιμο Νερό

Περιβάλλοντος (EMAS, ISO 14000 κλπ.),

Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΟΤ 1801, OHSAS), 

Σήμα Συμμόρφωσης (CE)

         Καταλληλότητα Καλλυντικών

Πιστοποίηση Βιομηχανικών Προϊόντων          

Κοινωνικής Ευθύνης κά

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ

PROLEPSIS IMConsulting LTD

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

Αθαν.Διάκου 12 Βριλήσσια , 152 35
Τηλ.    ++30-210-8104670 -5
Fax     ++30-210-8104676
Γενικές Πληροφορίες: info@h-s.gr
Webmaster: admin@h-s.gr

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ©2006 ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ Αθ.Διάκου 12, 15235 Βριλήσσια, τηλ.2108104670 fax 2108104676