ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

 

Μελέτες Μηχανικού / Τεχνικές Μελέτες

'Αδειες Εγκαταστάσεως και Λειτουργίας (Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Αποθηκών κλπ)

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Εγκαταστάεων (Βιομηχανικών Κτηρίων, Ξενοδοχείων, Ειδικών Κτηρίων, Γραφείων, Κατοικιών κλπ)

Μελέτες Πυρασφάλειας, 

Μελέτες & Εφαρμογές Θερμομόνωσης, Ύδρευσης

Μελέτες Καυσίμου Αερίου

Χημικοτεχνικές Μελέτες

Γεωτεχνικές Μελέτες

Μεταλλευτικές Μελέτες

Περιβαλλοντικές Μελέτες (Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Επεξεργασία και Διάθεση Αποβλήτων, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κλπ)

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Ενεργειακός - Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Κυκλοφοριακές Μελέτες

Μελέτες & Εφαρμογές Ηχοπροστασίας & Ακουστικής Χώρων

Μελέτες Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων

Έλεγχος Χωροθέτησης, Μελέτη, Σχεδίαση, Αδειοδότηση, Επίβλεψη, Κατασκευή και Συντήρηση Πρατηρίων Υγρών και Αερίων Καυσίμων, Κέντρων Καθαρισμού Οχημάτων, Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων

Υποστήριξη Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Λατομείων Μαρμάρων, Αδρανών και Βιομηχανικών Ορυκτών

Άδειες & Επιβλέψεις Λατομείων ΚΜΛΕ, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Λατομείων

Άδειες Εγκαταστάσεων και Λειτουργίας Μηχανημάτων και Συγκροτημάτων Επεξεργασίας Ορυκτών

Άδειες Μεταλλευτικών Ερευνών & Μεταλλευτικού Κώδικα

Μελέτες Καταλληλότητας Υλικών για Τεχνική Χρήση

Υπεύθυνη Εγκατάσταση και Λειτουργία Εγκαταστάσεων

Υπεύθυνη Εγκατάσταση και Λειτουργία Εγκαταστάσεων

Υπεύθυνη Εγκατάσταση και Λειτουργία Χημικών Εγκαταστάσεων

Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων

Λειτουργία και Διαχείριση Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Εξειδικευμένα Τεχνικά Θέματα

Ακτινοπροστασία

Καταφύγια (Ατομικού και Χημικοβιολογικού Κινδύνου)

Αποθήκευση Πυρομαχικών και Εκρηκτικών

Καθαρισμός Τοξικών και Επικίνδυνων Υλικών

Ασφάλεια Κολυμβητικών Δεξαμενών

Καταλληλότητα Προιόντων για Επαφή με το Πόσιμο Νερό

Καταλληλότητα Καλλυντικών

Καταλληλότητα Συσκευών Φυσικού Αερίου

 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ©2006 ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ Αθ.Διάκου 12, 15235 Βριλήσσια, τηλ.2108104670 fax 2108104676