ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Υπηρεσίες Περιβαλλοντικών Μετρήσεων, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

Μετρήσεις Περιβαλλοντικών Δεικτών

Μελέτες Θορύβου, Φωτισμού, Σκόνης, Φυσικών και Χημικών Παραγόντων

Μετρήσεις και Μελέτες Εργασιακού Περιβάλλοντος και Εργονομίας

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας (Ελευθεροι Επαγγελματίες/συνεργάτες μας)

Ασφάλεια Κολυμβητικών Δεξαμενών

 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ τηλ.2108104670 fax 2108104676